Kunstlandskap Gudbrandsdalen

Med Kunstlandskap Gudbrandsdalen blir du kjent med Gudbrandsdalen på en helt ny måte, der fortid, nåtid og fremtid er del av fortellingen.

Kunstverkene ligger på rekke og rad, både geografisk og i tid, og utgjør en veiviser til bortgjemte naturperler, historie og moderne utvikling.

Ser du nøye etter, kan kunstverkene åpne for tilfeldige oppdagelser av forhistorien til stedene der vi lever og ferdes i dag.

Erik Pirolt, M.A.U.R.
Erik Pirolt, M.A.U.R.
Erik Pirolt, M.A.U.R.

M.A.U.R.

Erik Pirolt, 2019

(Magisk Altomfattende Underliggjørende Romprogram)
Verket er en 2,5 x 2 x 1,5 meter stor bronseskulptur av en maur som iakttar naturen utstyrt med astronautdrakt og filmkamera. Nærmere bestemt er kameraet rettet mot en kjempemaurtue, som ligger litt til side for Pilegrimsleden over Kløv. Med plasseringen inne i skogslysningen, med utsikt over dalen og skjermet av høye trær, har kunstneren latt seg inspirere av maurtua som et bilde på naturen som skaperverk, og språket som en måte å ha bevissthet om skaperverket på.

M.A.U.R. ligger ved utkikkspunktet Kløv langs Pilegrimsleden mellom Rindal i sør og Stalsbergsvea i nord. For å komme til skulpturen må man gå et stykke til fots, ca. 30 min. fra nærmeste parkering ved Rindal, og ca. 20 min. fra parkering ved Stalsbergsvea i enden av Sveavegen.
Parkering ved Rindal eller Stalsbergsvea.

Link
Linda Bakke, Mammuten
Linda Bakke, Mammuten
Linda Bakke, Mammuten

Mammuten

Linda Bakke, 2014

Mammuten av Linda Bakke er en tro gjengivelse av en mammuthodeskalle, gjenskapt i dobbel størrelse. Gudbrandsdalen er unik i nasjonal sammenheng når det gjelder mammutfunn og Fåvang er stedet i Norge med flest registrerte funn. Fra skulpturen Mammuten ser en rett på grustaket der mammuttennene ble funnet. Grusmassene ble dannet av en stor breelv som også førte med seg de mellom 50.000–100.000 år gamle funnene.

Mammuten ligger ved Badedammen, like ved avkjøring fra E6 til Fåvang sentrum.
Parkering ved Badedammen.

Link
Linda Bakke, Dragen
Linda Bakke, Dragen
Linda Bakke, Dragen

Dragen

Linda Bakke, 2016

Ringebu stavkirke er den mest besøkte attraksjonen i Ringebu og bakgrunn for skulpturen Dragen av Linda Bakke. Utgangspunkt for kunstverket er en portal med rikt dekorert treskurd i kirkens inngangsparti. Portalen består av 15 drager/slanger som er flettet i hverandre og biter hverandre i halen. Sett forfra er skulpturen Dragen nesten identisk med en av disse dragene, som har blitt «løftet» ut av portalen og fått tredimensjonal form.

Dragen er plassert i Ringebu sentrum, ved avkjøring til Vekkomsvegen, godt synlig fra gangbru over Våla.
Parkering i Ringebu sentrum.

Link
Ånond Versto, Hovudet, Klokkeporten og Falkesteinen
Ånond Versto, Hovudet, Klokkeporten og Falkesteinen
Ånond Versto, Hovudet, Klokkeporten og Falkesteinen
Ånond Versto, Hovudet, Klokkeporten og Falkesteinen

Hovudet, Klokkeporten og Falkesteinen

Ånond Versto, 2020

Skulpturene er knyttet til sagn fra området og representerer på gåtefullt vis ulike sider av pilegrimens reise. Hovudet er knyttet til retterstedet i nærheten, Klokkeporten til sagnet om Søsterklokkene. Falkesteinen er vandrefalken – falco peregrinus.

Hovudet, Klokkeporten og Falkesteinen ligger ved utkikkspunktet Høgkleiva langs Pilegrimsleden mellom Fåvang og Ringebu stavkirke. Fra parkering ved stavkirken kan du følge merking av Pilegrimsleden sørover til Høgkleiva, ca 2 km (30 min. gange).
Parkering ved Ringebu stavkirke.

Link
Jumana Manna, Mappa Mundi
Jumana Manna, Mappa Mundi
Jumana Manna, Mappa Mundi

Mappa Mundi

Jumana Manna, 2013

Jumana Mannas Mappa Mundi ved Pilegrimssenteret og Opplands tusenårssted Dale-Gudbrands gard, gir assosiasjoner til monumenter i stein eller minnesmerker nedlagt på symbolsk grunn. Skulpturen er i dette tilfellet en steinmosaikk som gjengir det såkalte Hereford Mappa Mundi, det mest kjente og eldste bevarte av middelalderens religiøse verdenskart. Den abstrakte gjengivelsen av kartet symboliserer en forbindelse til vår egen tid, der globalisering er allestedsværende og utgjør en fragmentert og porøs grense mot oss selv.

Mappa Mundi ligger ved Pilegrimssenteret, Dale-Gudbrands Gard på Hundorp.
Parkering ved Dale-Gudbrands gard

Link
Gitte Dæhlin, Flokk
Gitte Dæhlin, Flokk
Gitte Dæhlin, Flokk

Flokk

Gitte Dæhlin, 2008

På en åpen plass ved middelaldergården Sygard Grytting i Sør-Fron kommune, står 21 smale skikkelser støpt i bronse og skuer utover Gudbrandsdalslågen. Besøkende som tar avstikkeren fra E6 forventer kanskje først og fremst å møte en flokk beitende sauer, men får først se en flokk langstrakte grasiøse kropper. Figurene har glassøyne og er relativt like, men samtidig helt ulike. De er en gruppe, og hver især er én.
Flokk er plassert i et beitelandskap like ned for Gudbrandsdalsvegen ved Sygard Grytting. Skiltet vei ned til skulpturene.
Parkering ved Gudbrandsdalsvegen.
Link
Rintala Eggertsson arkitekter, Oktagon
Rintala Eggertsson arkitekter, Oktagon
Rintala Eggertsson arkitekter, Oktagon
Rintala Eggertsson arkitekter, Oktagon

Oktagon

Rintala Eggertsson arkitekter, 2015

På Harpefoss har Rintala Eggertsson arkitekter sammen med 18 arkitektstudenter laget to oktagonale installasjoner, den ene ved Strandtjønn, i overgang mellom land og vann, og den andre ved Hella med utsikt over Gudbrandsdalslågen. Verket heter Oktagon og begge er konstruert som en åttekantet form, laget i tre. Rintala Eggertsson arkitekter ønsker med sin installasjon på Harpefoss å bremse opp farten litt og gi den besøkende anledning til å oppleve naturen på en roligere måte.

Oktagon er plassert ved Klokkarstranda ved utløpet av Harpefossjuvet. Merket sti fra Harpefossbrua gjennom skogen ned til Klokkarstranda (20 min gange), eller parkering nede ved Klokkarstranda.
Parkering ved Harpefoss hotell og deretter merket sti til installasjon (20 min.gange), eller Klokkarstranda.

Link
Lars-Andreas Tovey Kristiansen, The Road
Lars-Andreas Tovey Kristiansen, The Road
Lars-Andreas Tovey Kristiansen, The Road

The Road

Lars-Andreas Tovey Kristiansen, 2017

The Road av Lars-Andreas Tovey Kristiansen består av fotografier av hus som ble innløste da ny E6 ble bygget mellom Frya og Sjoa i perioden 2014–2017. Fotografiene er overført til mekanisk variable skilt, tilsvarende de som benyttes langs veien for å vise fleksibel informasjon for blant annet omkjøringer. Fotografiene portretterer ikke bare de innløste husene, men viser også landskapet før og etter veien ble til og forteller om konsekvenser av slike omfattende veiprosjekter.
The Road består av to skulpturer med avkjøring Harpefoss/Gudbrandsdalsvegen ved E6, og en skulptur ved avkjøring E6 til Vinstra vegpark.
Parkering ved Harpefoss oppvekstsenter og Vinstra vegpark.
Link
Ola Sendstad, Håndverkets landskap
Ola Sendstad, Håndverkets landskap
Ola Sendstad, Håndverkets landskap
Ola Sendstad, Håndverkets landskap

Håndverkets landskap

Ola Sendstad, 2020

Håndverkets landskap er en tredelt skulpturinstallasjon, utviklet og bygget mellom 2020-2023 av skoleelever på 8-10. trinnet i samarbeid med kunstner/arkitekt Ola Sendstad ved Sør-Fron ungdomsskule.

Håndverkets landskap ligger ved Sør-Fron ungdomsskule, avkjøring fra E6 til Harpefoss.
Parkering på Harpefoss.

Link
Kjell Erik Killi Olsen, Den grønnkledde
Kjell Erik Killi Olsen, Den grønnkledde
Kjell Erik Killi Olsen, Den grønnkledde

Den grønnkledde

Kjell Erik Killi Olsen, 2021

Den grønnkledde av Kjell Erik Killi Olsen er inspirert av Henrik Ibsens Peer Gynt, og ble laget i forbindelse med at Killi Olsen var festival-kunstner under Peer Gynt stemnet i 2019. Vinstra fikk bystatus i 2013 og valgte da å knytte Peer Gynt, ”Byen i Peer Gynts rike” som identitet for byutvikling av Vinstra. Den tre meter høye skulpturen i bronse ble kjøpt av Nord-Fron kommune og plassert ved Vinstra stasjon i 2020.
Den grønnkledde er plassert ved Vinstra togstasjon.
Parkering ved Vinstra stasjon.
Link
Dyveke Sanne, Markører for midlertidige samtaler
Dyveke Sanne, Markører for midlertidige samtaler

Markører for midlertidige samtaler

Dyveke Sanne, 2017

Markører for midlertidige samtaler av Dyveke Sanne er en skulpturell installasjon bestående av to vardelignende konstruksjoner i tre. Ettersom nye steder for samtaler og diskusjoner om utvikling av Vinstra aktualiseres, vil skulpturen kunne flyttes. To varsellys med røde lamper er plassert på toppene av de to vardene, og er ment å kunne aktiveres og signalisere behov lokalbefolkningen har for å kartlegge et hjemsted i hurtig endring.
Markører for midlertidige samtaler er plassert på hver side av gamle Sundbrua, gangbrua over Lågen som knytter de to delene av sentrum sammen. Kunstverket kan også oppleves langs Peer Gynt-stien.
Parkering i Vinstra sentrum.
Link
Felleskapsprosjektet å fortette byen, Odelsgut og fantefølge
Felleskapsprosjektet å fortette byen, Odelsgut og fantefølge
Felleskapsprosjektet å fortette byen, Odelsgut og fantefølge

Odelsgut og fantefølge

Felleskapsprosjektet å fortette byen, 2019

Felleskapsprosjektet å fortette byen har med sin skulptur Odelsgut og fantefølge både bidratt til å sette den lille bygda Kvam på det nasjonale veikartet og skape diskusjoner om hva kunst i offentlige rom er – og kan være. Skulpturen består av en fontene, en stokk formet som en tradisjonell samisk Bealljit, et utskåret dikt av den samiske forfatteren Sigbjørn Skåden, en møkkaspreder kunstnerne fikk av en lokal bonde, en rikule festet i enden av en lenke og andre detaljer utført av en romsk kobbersmed. Sammen utgjør de elementer i en fortelling om å reise og ulike møter kunst-prosjektet førte til.
Odelsgut og fantefølge er plassert i en liten park i Kvam sentrum, nedenfor Slettakrysset/Gudbrandsdalsvegen.
Parkering i Kvam sentrum.
Link
Jan Christensen og Marius Dahl, Båret av vinden, ført av strømmen
Jan Christensen og Marius Dahl, Båret av vinden, ført av strømmen
Jan Christensen og Marius Dahl, Båret av vinden, ført av strømmen

Båret av vinden, ført av strømmen

Jan Christensen og Marius Dahl, 2020

Båret av vinden, ført av strømmen av Marius Dahl og Jan Christensen er en kunstinstallasjon på Loftgårsdbrua ved Otta. Kunstverket er utformet som to åpne paviljonger med benker og tak, og fungerer som stoppunkt på brua. Paviljongene i blått og grønt viser til det grønne Ottavassdraget og blåfargen fra Gudbrandsdals-lågen som blander seg sammen der Loftgårdsbrua ligger. Prosjektet ble utviklet i tilknytning til by- og regionsenterplan for Otta, og er produsert og montert av den lokale hjørnesteinsbedriften Lonbakken mekaniske.
Båret av vinden, ført av strømmen er plassert på gang og sykkelbru Loftsgårsdbrua ved Otta sentrum.
Parkering i Otta sentrum.
Link
Pekka Stokke, -=O=-
Pekka Stokke, -=O=-
Pekka Stokke, -=O=-

-=O=-

Pekka Stokke, 2016

Pekka Stokkes kunstprosjekt med tittel -=0=- er plassert på Felleskjøpets kornsilo i Otta, og er et landemerke både dag- og kveldstid. Lyssignalene styres av laboratoriedata som måles fra studielinjen Klimalab på Otta videregående skole, og som deretter sendes videre til installasjonen. -=0=- er temporært verk, en stor sirkel på siloveggen som både sender sine signaler til byen Otta og for passerende trafikanter på E6.
-=0=- er godt synlig på kornsiloen langs E6 enten du ankommer Otta fra sør eller nord.
Parkering ved Otta kulturhus.
Link

Fylkekommunale kunstprosjekter som Tankeplass og Vegskille, samt Sparebankstiftelsens prosjekt Skulpturstopp, er bakgrunn for mange av kunstverkene som i dag kan oppleves på reise gjennom Gudbrandsdalen. Du finner mer info om disse prosjektene her:

Tankeplass | Skulpturstopp