Kunstlandskap Gudbrandsdalen

Båret av vinden, ført av strømmen

Jan Christensen og Marius Dahl, 2020

Båret av vinden, ført av strømmen av Marius Dahl og Jan Christensen er en kunstinstallasjon på Loftgårsdbrua ved Otta. Kunstverket er utformet som to åpne paviljonger med benker og tak, og fungerer som stoppunkt på brua. Paviljongene i blått og grønt viser til det grønne Ottavassdraget og blåfargen fra Gudbrandsdals-lågen som blander seg sammen der Loftgårdsbrua ligger. Prosjektet ble utviklet i tilknytning til by- og regionsenterplan for Otta, og er produsert og montert av den lokale hjørnesteinsbedriften Lonbakken mekaniske.
Jan Christensen og Marius Dahl, Båret av vinden, ført av strømmen
Jan Christensen og Marius Dahl, Båret av vinden, ført av strømmen
Jan Christensen og Marius Dahl, Båret av vinden, ført av strømmen