Kunstlandskap Gudbrandsdalen

Flokk

Gitte Dæhlin, 2008

På en åpen plass ved middelaldergården Sygard Grytting i Sør-Fron kommune, står 21 smale skikkelser støpt i bronse og skuer utover Gudbrandsdalslågen. Besøkende som tar avstikkeren fra E6 forventer kanskje først og fremst å møte en flokk beitende sauer, men får først se en flokk langstrakte grasiøse kropper. Figurene har glassøyne og er relativt like, men samtidig helt ulike. De er en gruppe, og hver især er én.
Gitte Dæhlin, Flokk
Gitte Dæhlin, Flokk
Gitte Dæhlin, Flokk