Kunstlandskap Gudbrandsdalen

Hovudet, Klokkeporten og Falkesteinen

Ånond Versto, 2020

Skulpturene er knyttet til sagn fra området og representerer på gåtefullt vis ulike sider av pilegrimens reise. Hovudet er knyttet til retterstedet i nærheten, Klokkeporten til sagnet om Søsterklokkene. Falkesteinen er vandrefalken – falco peregrinus.

Ånond Versto, Hovudet, Klokkeporten og Falkesteinen
Ånond Versto, Hovudet, Klokkeporten og Falkesteinen
Ånond Versto, Hovudet, Klokkeporten og Falkesteinen
Ånond Versto, Hovudet, Klokkeporten og Falkesteinen