Kunstlandskap Gudbrandsdalen

M.A.U.R.

Erik Pirolt, 2019

(Magisk Altomfattende Underliggjørende Romprogram)
Verket er en 2,5 x 2 x 1,5 meter stor bronseskulptur av en maur som iakttar naturen utstyrt med astronautdrakt og filmkamera. Nærmere bestemt er kameraet rettet mot en kjempemaurtue, som ligger litt til side for Pilegrimsleden over Kløv. Med plasseringen inne i skogslysningen, med utsikt over dalen og skjermet av høye trær, har kunstneren latt seg inspirere av maurtua som et bilde på naturen som skaperverk, og språket som en måte å ha bevissthet om skaperverket på.

Erik Pirolt, M.A.U.R.
Erik Pirolt, M.A.U.R.
Erik Pirolt, M.A.U.R.