Kunstlandskap Gudbrandsdalen

Markører for midlertidige samtaler

Dyveke Sanne, 2017

Markører for midlertidige samtaler av Dyveke Sanne er en skulpturell installasjon bestående av to vardelignende konstruksjoner i tre. Ettersom nye steder for samtaler og diskusjoner om utvikling av Vinstra aktualiseres, vil skulpturen kunne flyttes. To varsellys med røde lamper er plassert på toppene av de to vardene, og er ment å kunne aktiveres og signalisere behov lokalbefolkningen har for å kartlegge et hjemsted i hurtig endring.
Dyveke Sanne, Markører for midlertidige samtaler
Dyveke Sanne, Markører for midlertidige samtaler