Kunstlandskap Gudbrandsdalen

The Road

Lars-Andreas Tovey Kristiansen, 2017

The Road av Lars-Andreas Tovey Kristiansen består av fotografier av hus som ble innløste da ny E6 ble bygget mellom Frya og Sjoa i perioden 2014–2017. Fotografiene er overført til mekanisk variable skilt, tilsvarende de som benyttes langs veien for å vise fleksibel informasjon for blant annet omkjøringer. Fotografiene portretterer ikke bare de innløste husene, men viser også landskapet før og etter veien ble til og forteller om konsekvenser av slike omfattende veiprosjekter.
Lars-Andreas Tovey Kristiansen, The Road
Lars-Andreas Tovey Kristiansen, The Road
Lars-Andreas Tovey Kristiansen, The Road